Việc sử dụng Account Kit có cho phép ứng dụng đăng lên trang cá nhân Facebook của tôi không?
Không, việc sử dụng Account Kit không cho phép ứng dụng đăng lên trang cá nhân Facebook của bạn.
Account Kit có chia sẻ thông tin của tôi trên Facebook với ứng dụng hoặc trang web không?
Không, Account Kit không yêu cầu tài khoản Facebook và không chia sẻ thông tin của bạn với ứng dụng hoặc trang web mà bạn đăng nhập.
Account Kit là gì?
Account Kit là một cách nhanh chóng và dễ dàng để đăng nhập vào các ứng dụng mới chỉ bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại, không cần mật khẩu. Ứng dụng giúp bạn tránh phải tạo tên người dùng và mật khẩu mới cho mọi ứng dụng mình muốn thử. Ngoài ra, Account Kit không yêu cầu bạn phải có tài khoản Facebook để đăng nhập vào một ứng dụng. Ngay cả khi bạn có tài khoản Facebook, bạn không phải chia sẻ trực tiếp thông tin từ trang cá nhân Facebook của mình để đăng nhập vào các ứng dụng bằng Account Kit.
Tôi có cần tài khoản Facebook để sử dụng Account Kit không?
Không, bạn không cần tài khoản Facebook để đăng nhập vào các ứng dụng bằng Account Kit.
Tôi có thể sử dụng Account Kit trên nền tảng nào?
Đối với web, Account Kit không được hỗ trợ cho Internet Explorer (IE) phiên bản 7, 8 hoặc 9. Vui lòng cập nhật IE lên phiên bản 10 trở lên để sử dụng Account Kit. Account Kit được hỗ trợ trên IE 10+, Edge, Chrome, Opera, Firefox và Safari.
Account Kit có hoạt động tại quốc gia của tôi không?
Account Kit hoạt động với hơn 230 mã quốc gia và bằng hơn 40 ngôn ngữ, bạn có thể xem danh sách đầy đủ tại đây. Chúng tôi có kế hoạch thêm nhiều quốc gia khác trong tương lai.
Ứng dụng nhận được thông tin nào khi tôi sử dụng Account Kit?
Nếu bạn sử dụng email hoặc số điện thoại để đăng nhập vào một ứng dụng bằng Account Kit thì bạn đồng ý chia sẻ thông tin đó với ứng dụng này. Việc đăng nhập vào các ứng dụng bằng Account Kit không chia sẻ trực tiếp thông tin từ trang cá nhân Facebook của bạn với ứng dụng. Với tất cả các ứng dụng, nhà phát triển có thể quyết định các loại thông tin khác mình thu thập từ mọi người sau khi họ đăng nhập.
Facebook nhận được thông tin gì khi tôi sử dụng Account Kit?
Nếu bạn sử dụng email hoặc số điện thoại để đăng nhập ứng dụng bằng Account Kit, Facebook sẽ gửi cho bạn mã xác nhận qua email hoặc SMS mà bạn có thể sử dụng để đăng nhập ứng dụng. Ngoài nhận số điện thoại hoặc email của bạn, Facebook cũng nhận thông tin về thiết bị bạn đang sử dụng cũng như các thông tin khác mà nhà phát triển ứng dụng có thể chọn để chia sẻ với chúng tôi nhằm sử dụng các công cụ của Facebook trong ứng dụng của họ. Facebook sử dụng tất cả thông tin nhận được để cung cấp và cải thiện dịch vụ của mình, bao gồm cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh và đánh giá quảng cáo cũng như cung cấp trải nghiệm an toàn hơn. Vui lòng xem Chính sách dữ liệu của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách Facebook thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin. Đồng thời, hãy xem lại điều khoản và chính sách của ứng dụng bạn đang sử dụng để biết thêm thông tin về các thực tiễn của họ.
Làm cách nào để hủy đăng ký nhận email từ Account Kit?
Khi bạn đăng ký hoặc đăng nhập vào một ứng dụng bằng Account Kit, bạn sẽ chỉ nhận một email từ Account Kit. Email này giúp bạn hoàn tất quá trình đăng ký hoặc đăng nhập.
Làm cách nào để dừng nhận SMS hoặc xóa tài khoản Account Kit của tôi khỏi một ứng dụng hoặc trang web?
Để xóa tài khoản khỏi ứng dụng hoặc trang web, hãy đi tới "Quản lý tài khoản" trên trang web www.accountkit.com. Đăng nhập bằng số điện thoại hoặc email của bạn; sau đó bạn có thể chọn "Dừng SMS Account Kit" hoặc "Xóa ứng dụng này".
Tôi chưa nhận được SMS xác nhận. Tôi nên làm gì?
Vui lòng xác nhận số điện thoại bạn đã nhập là chính xác và sử dụng định dạng quốc tế thích hợp (có mã quốc gia). Sau đó, đảm bảo thiết bị được bật, có tín hiệu, không ở chế độ trên máy bay rồi nhập lại số điện thoại của bạn. Tại các khu vực có tín hiệu di động yếu, bạn có thể cần khởi động lại điện thoại. Ngoài ra, nếu bạn có tài khoản Facebook và số điện thoại của bạn được liệt kê trên Facebook, bạn có thể chọn nhận thông báo trên Facebook để hoàn tất quá trình đăng nhập.
Tôi đã nhận được SMS xác nhận nhưng trông rất lạ (có chứa ký tự hoặc dấu chấm hỏi).
Account Kit sử dụng các loại mã SMS khác nhau để đảm bảo bạn có trải nghiệm tốt nhất. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nhà mạng di động hoặc mạng của bạn có thể không hỗ trợ mã này. Nếu bạn có tài khoản Facebook và số điện thoại của bạn được liệt kê trên Facebook, bạn có thể chọn nhận thông báo trên Facebook để hoàn tất quá trình đăng nhập.
Số điện thoại của tôi được xác minh với Account Kit bằng cách nào khi không có SMS?
Nếu bạn đăng nhập ứng dụng Facebook Android trên điện thoại và số điện thoại của bạn liệt kê trên Facebook khớp với số điện thoại mà bạn đã nhập, Account Kit có thể xác minh số điện thoại mà không cần thêm bước nhận và nhập mã xác minh qua SMS.
Việc xác minh số điện thoại của tôi với Account Kit có chia sẻ bất kỳ dữ liệu nào của tôi trên Facebook với ứng dụng hoặc trang web mà tôi đăng nhập không?
Việc sử dụng Account Kit để đăng nhập một ứng dụng bằng số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn không chia sẻ dữ liệu của bạn trên Facebook với ứng dụng hoặc trang web mà bạn đăng nhập.
Facebook @ 2020 | English (US)